Mis on sinu ultimaatumid suhte alustamiseks ja sinna jäämiseks?

Kuulasin hiljuti Alison Armstrong’i loengut teemal „Own Your Ultimatums“  ja siinkohal tahangi Sinuga jagada sellel loengul kuuldut, mis mind väga kõnetas ning pani mind märkama oma ultimaatumeid.

Võibolla osad teist imestavad, et meil võivad üldse ultimaatumid suhetes olla- kas pole siis mitte nii, et armastus on tingimusteta ja suhet tuleb hoida iga hinna eest. No mina vähemalt uskusin, et armastus on  tingimusteta ja seega pole mul õigus esitada ka mingeid tingimusi suhetes ja sageli pühendusingi tingimusteta, andsin tingimusteta või toetasin teisi tingimusteta, kogedes ise aina suuremat rahulolematust. Mul ei tulnud isegi pähe, et kui keegi lõpetab minu vajaduse rahuldamise, või ei kavatse oma käitumist muuta,  siis on ka minul õigus loobuda talle omalt poolt midagi pakkumast.

Tõde on see, et ainuüksi armastusest ei piisa, et olla suhtes teise inimesega õnnelik ja rahulolev. Lisaks armastusele vajame ma ka, et meie suhtes käitutakse armastavalt ja hoolivalt ehk, et meie psühholoogilised ja ka füsioloogilised vajadused oleksid rahuldatud. Jah armastus võib olla tingimusteta aga suhe (olgu selleks romantiline suhe, sõprussuhe, töösuhe vms.) pole kunagi päris tingimusteta. Suhtes kehtivad alati mingid kokkulepped, tingimused, lubadused, piirid jne., isegi siis kui need ei ole teadvustatud ega väljendatud.

Tänapäeval leviv uue ajastu spirituaalsus, mida ma nimetan „vale spirituaalsuseks“ sisendab meile igasugust jama, mida me inimestena tegelikult ei suuda mitte kunagi saavutada. Me ei saa kunagi lahti oma egost ega peagi saama, me ei ole kunagi täielukult sõltumatud ega saagi olema, me ei saa kunagi täiuslikuks, sest meil on ja jäävad alati olema oma tugevused ja ka nõrkused ning me ei suuda kunagi saavutada seisundit, kus meid mitte miski ei ärrita, sest me ei saa ega tohigi olla kõige suhtes neutraalne.

Niisiis tuleme tagasi selle juurde, et me oleme inimene, kes vajab elutervet egoismi, et enda eest hoolitseda, kes on alati vastastikuses sõltuvuses teiste inimestega, sest vajab vähemalt ühte lähedast inimest eluterve olemiseks ning keda ärritab käitumine või olukord, mis teeb talle või kellelegi teisele haiget.

Toon siia ühe näite, mis ehk selgitab „vale spirituaalsust“  ja kuivõrd kahjustav see tegelikult võib inimese jaoks olla, kes selle järgi püüab elada.

Kujuta ette olukorda, kus sa tunned kellegi käitumise suhtes ebamugavust (ärritust) ja sa arvad, et sa ei tohiks ennast niimoodi tunda ning selle asemel, et öelda teisele, mis sind tema käitumise juures häirib, surud sa seda tunnet alla, arvates, et ärritus on märk sellest, et sina pead endaga sisemist tööd tegema. Ainus sisemine töö, mida sa tegelikult sel hetkel tegema pead, on aktsepteerida oma ärritust ning teadvustada, mida sa ei taha aga leidis aset või mida sa tahad aga ei leidnud aset ja seda selgelt teisele inimesele väljendada. „ Kallis, ma tunnen end ebamugavalt kui sa mu peale karjud ega suuda olla avatud sinu pahameele mõistmiseks. Ma vajan, et sa rahuneksid, et jätkata sinuga vestlust ja, et sind paremini mõista“.

Seega suhtu oma ärritumisse või ebamugavusse kui informatsiooni, mis annab teada, et midagi selles olukorras ei ole sulle vastuvõetav ning sul tuleb kehtestada oma piir (öelda, mida sa ei aktsepteeri ja mida sa vajad, et end hästi tunda).

Pöördume tagasi ultimaatumite teema juurde ja vaatame, miks on oluline teada oma ultimaatumeid, neid õigel ajal ja sobival viisil esitleda ning suhtuda nii enda kui ka teiste ultimaatumitesse lugupidavalt.

Alustame definitsioonist: mis on ultimaatum?

Ultimaatum on lõplik, kompromissitu nõue või tingimuste kogum, mis on esitatud osapoole poolt vaidlusküsimuses, see on keeldumine, mis võib viia suhte katkemiseni või sunduse rakendamiseni.

Põhimõtteliselt on ultimaatum suhtes midagi sellist, mida sa tõeliselt vajad ja milleta sa ei saa olla parim versioon iseendast (rahulolev, rõõmus, avatud, rahulik, tasakaalukas, kannatlik).

Sinu ultimaatumid on suhtes „diili tühistajad“ ja/või „mitte käivitajad“.

Ultimaatumid on meil elus kõikides valdkondades- romantilises suhtes, sõprussuhetes, tööalastes suhetes, peresuhetes jne.

Sageli me aga ei teadvusta oma ultimaatumeid, sest me kardame üksi jääda, me kardame, et suhe katkeb või me jääme kellestki ilma. Evolutsiooni vaatevinklist väga põhjendatud hirmud- vanasti tähendaski üksi jäämine (suhete katkemine või hõimust välja viskamine) surma. Ja seega me kaldume instinktist lähtuvalt pigem hülgama iseenda kõige olulisemad vajadused, kui riskime kellegi kaotamisega. Enda vajaduste hülgamisel on aga ränk hind ja selleks on sinu enda rahulolu ja lõpuks ka tegelikult suhte surm, sest sa ei suuda jätkata andmist kui su enda vajadused pole rahuldatud.

Selle asemel, et oma ultimaatumeid omaks võtta ja neid tunnistada, me kannatame välja käitumist või olukorda, mille tagajärjel me kaotame teise inimese ja mõnikord ka enda vastu austuse, imetluse ja meeldimise.

 

Suhte surm on see kui me kannatame välja midagi, mida me tegelikult ei suuda välja kannatada ilma, et me kaotaksime austuse, imetluse ja armastuse selle inimese vastu.

 

Mõnikord on see, mida me välja kannatame mingi käitumine või olukord,  mis selles suhtes aset leiab aga peaks lõppema. Näiteks murrab sinu kaaslane pidevalt antud lubadusi ning sa hakkad kaotama selle tagajärjel austust tema vastu.

Teinekord on see, mida me talume üle oma taluvuspiiri mingi käitumise puudumine, mida me väga vajame, et jätkata suhtes andmist ja et säilitada austus, imetlus ja meeldimine.

Näiteks on sinu kaaslane inimene, kes ei näita välja tundeid ega jaga sinuga oma sisemaailmas toimuvat aga sinu jaoks on hädavajalik olla emotsionaalses ühenduses temaga, et tunda end suhtes turvaliselt ja , et jätkata seksuaalselt avatud olemist.

 

Ultimaatumid on otseses seoses sinu tõeliste vajadustega-  need on sinu vajadused, mille rahuldamata jätmisel, on valusad tagajärjed ja mille rahuldamine toob kaasa suure positiivse mõju sulle ja sinu kaaslasele.

Kui inimese tõelised vajadused on rahuldatud, siis ta saab olla suurem, parem ja võimekam versioon iseendast ja kui need ei ole rahuldatud, siis ta on pisendatud, halvem ning kokkusurutum versioon iseendast.

Tõelisel vajadusel on alati mingi oluline otstarve millekski- ma vajan seda selleks, et …..

Näiteks: Ma vajan 8 tundi und selleks et olla reibas, loov, tasakaalus, tegus ja heas tujus.

Naistena me vajame näiteks mehe tähelepanu selleks, et tunda end turvaliselt ja kui me ei saa seda tähelepanu niipalju kui me vajame, siis me ei tunne end enam turvaliselt ega suuda olla usaldav, avatud, rõõmus, lõdvestunud.

 

Seetõttu ongi nii oluline teada oma tõelisi vajadusi ning suhtuda nendesse kui ultimaatumitesse, ilma milleta sa ei ole nõus suhet alustama või seda jätkama, sest Sina ise muutud olulise rahuldamata vajaduse tõttu kokkusurutud versiooniks iseendast.

 

Et oma ultimaatumeid hakata tuvastama (osad ultimaatumid on meil alateadlikud- seni kuni me pole kogenud selle olemasolu või puudust, me ei tea, et seda vajame), pane kirja oma esimesed teadaolevad ja selged ultimaatumid.

.

Kirjuta välja oma ultimaatumid kasutades ühte all olevast lause vormingust:

 1. Ma pigem olen üksinda/ töötu/ sõbrata kui olen koos kellegagi, kes/ teen tööd, mis/ oman sõpra, kes.
 2. Ma ei kavatse elada koos/ ilma.
 3. Ma vajan seda anda/ saada.

 

Näiteks:
Ma pigem elan üksinda, kui jään abiellu, millel ei ole mitte mingisugust potentsiaali muutuda selliseks suhteks, nagu ma tean, et on võimalik.
Ma pigem loobun suhtest ja elan edaspidi üksinda kui kannatan vaimset või füüsilist vägivalda.
Ma ei kavatse elada koos inimesega, kes suitsetab.
Ma ei kavatse elada koos partneriga, kellele mu keha ei meeldi ja ta ei taha seda puudutada.
Ma vajan sõpra, kellel on minu jaoks aega ja tahtmist vähemalt korra kuus rääkida või kohtuda ja ma ei lepi vähemaga.

 

Rahulolu ja nauding tuleb nii sellest mida me saame anda ja seda võetakse rõõmuga vastu, kui ka sellest, kui me lubame endale anda ja võtame seda rõõmuga vastu.
Andmine ja saamine on suhtes mõlemad olulised

 

Tuvasta, mida sa tahad suhtes anda ja mida sa vajad teiselt vastu selleks, et jätkata andmist. Näiteks : Ma vajan, et sa kohtuksid minuga vähemalt korra nädalas, et jätkata sinuga eksklusiivset suhet. Kui sa lõpetad minuga korra nädalas kohtumise, siis ma ei saa pidada oma lubadust olla sinuga eksklusiivne ning alustan uuesti teistega flirtimist ja kohtingutel käimist.

 

Ultimaatum ei ole ähvardus, see on lihtsalt fakt, tõde, mis leiab aset tagajärjena sellele, mis teie vahel toimub või ei toimu.

Oluline on siinkohal meeles pidada, et sa ei pea õigustama oma vajaduse olemasolu. Õigustamine näeks välja midagi sellist: „Mu vanemad ei pööranud mulle lapsena tähelepanu ja seetõttu ma vajan, et sa mulle tähelepanu osutaksid“. Pigem ütle, miks sa seda vajad. „ Ma vajan, et sa pööraksid mulle tähelepanu ja helistaksid mulle korra päevas, et jätkata sinuga intiimsuhtes olemist“

Pane tähele, et põhjendus on seotud sellega, mis kasu saab selle vajaduse rahuldamise tulemusena teine inimene.:  et alustada sinuga suhet/ et olla sinu jaoks hea partner/ et anda sulle aega omaette olemiseks/ et jätkata sinuga intiimsuhtes olemist.

Kusjuures kui teine ei ole nõus sinu vajadust täitma, siis on tagajärjeks see, et sa lõpetad ka omalt midagi. See ongi ultimaatumi olemus.

Näiteks: „ Ma vajan, et sa pead oma lubadustest kinni, et tunda end sinuga suhtes turvaliselt ning jätkata sinuga lähisuhtes olemist. Kui sa pidevalt ütled ühte aga teed teist, siis ma ei saa sind usaldada ja sinuga suhtes olemist jätkata.“

Kui teine lõpetab millegi andmise (vajaduse rahuldamise), siis sina lõpetad samuti millegi andmise või vastuvõtmise või taganed kokkuleppest.

Ära ohverda ennast, ega jätka teisele andmist kui ta on keeldunud sinu vajaduse rahuldamisest või ütleb, et teeb seda aga tegelikult ei tee, sest vastasel korral sa kaotada tasapisi selle inimese vastu imetluse, austuse ning meeldimise. Ja mis kõige olulisem- Sinu oluline vajadus on rahuldamata ja sa ikkagi vajad seda.

 

Lõpetuseks:

 1. TUNNISTA, ET SUL ON ULTIMAATUMID
 2. VÕTA OMA ULTIMAATUMID OMAKS – Sa lihtsalt vajad seda selleks, et…..
 3. PÜHENDU OMA ULTIMAATUMITELE – kui sa soovid olla parim versioon endast, ja et tuleks välja parim sinust, siis sa pead pühenduma oma ultimaatumitele ja seisma oma vajaduste rahuldamise eest. Sa pead lubama, et sa ei lepi vähemaga ja pigem oled üksinda, kui lähed kompromissile oma tõeliste vajaduste rahuldamise osas. Luba endale, et sa ei kannata midagi, mis aset leiab või ei ela selleta, mis aset ei leia vaikides kannatades, vaid alustada oma vajaduste eest seismist tänasest.
 4. OTSUSTA, ET SA VÄÄRID SEDA, MIDA VAJAD- sageli me hakkame kahtlema, kas me oleme ära teeninud või kas väärime üldse seda mida vajame. Suhtu oma vajadustesse nii, et sinu heaolu ja rahulolu sõltuvad sellest, kas su vajadused on rahuldatud või mitte. Ja selles pole mingit kahtlust, et me väärime inimesena heaolu ja oma vajaduste rahuldamist, et teised aitaksid sul olla parim versioon iseendast.
 5. ANNA TEADA, MIDA SA VAJAD, ENNEM KUI ALUSTAD KIINDUMUSSUHET.
  Ära pühendu ega seo end kellegagi ennem kui sa oled teada saanud, kas ta on valmis seda sulle andma, mida vajad. Väljenda võimalikult varakult, mida sa vajad, et olla suhtes. Näiteks: „Selleks, et ma saaksin alustada sinuga suhet, ma vajan, et sa oled valmis minuga koos elama/ abielluma/ kihluma/ lapsi saama/ igapäevaselt suhtlema/ et sa ei palu mul kunagi valida sinu ja oma lapse vahel/ et sa aktsepteerid minu eelmisest suhtest last/ et sa ei suitseta/ et sa ei kasutaks vaimsust enese õigustamiseks.
  „Ma vajan, et sa oleksid minuga suhtes aus  ja see tähendab seda, et su sõnad ja teod peavad ühtima.“  ehk ole oma vajaduse selgitamisel konkreetne ja ütle täpselt mida sa vajad ja kuidas teine inimene seda vajadust saab rahuldada (kirjelda, mida sa täpselt silmas pead või millist käitumist sa temalt ootad, väldi sõna „ROHKEM“ kasutamist ja selle asemel ütle konkreetne parameeter- korra päevas, kolm korda kuus, paar korda aastas).
  Kuula teisi, et teada saada, mis on nende võimalikud ultimaatumid ning astu suhtesse vaid selle inimesega, kelle ultimaatumid on sulle vastuvõetavad. Tavaliselt inimesed räägivad mõnest asjast väga palju ja see näitab, et see on nende jaoks tõeliselt oluline ja et sinna võib olla maetud ka mõni ultimaatum.
  Näiteks: kui inimene räägib väga palju oma lapsest, siis on laps tema jaoks oluline ja ilmselt prioriteet nr 1 ning ultimaatum võib sellisel juhul olla midagi sellist: „ Ma vajan, et ma ei pea valima kunagi sinu ja oma lapse vahel. Kas see on sinu jaoks vastuvõetav?“

 

P.S. Kui sa oled juba suhtes ja sa oled tuvastanud enda väga olulise vajaduse, mille rahuldamiseta sa ei saa suhet enam jätkata, siis anna sellest oma partnerile teada võimalikult kohe, kuid pea meeles teha seda süüdistamata ning partnerile sobival hetkel. Pea meeles leppida kokku aeg vestluseks ja anna teada, mis teemal soovid temaga rääkida.

 

Seejuures on oluline end hästi ette valmistada ja enda jaoks läbi mõelda järgmised punktid:

 1. Mida ma vajan aga mida ma ei saa või mida ma vajan, et jätkata andmist?
 2. Selgus selles, miks sa seda vajad?
 3. Kuidas võiks välja näha selle vajaduse rahuldamine? Kirjelda, mida sa täpselt ootad teiselt inimeselt.
 4. Seadista oma hoiak õigeks – soovin olla parem versioon endast ja pöördun teise poole palvega, et ta aitaks mul seda teha. „Palun aita kaasa mul olla parim versioon endast rahuldades seda vajadust“/ „Ma soovin olla sinu jaoks parem partner ja selleks ma vajan, et sa viid mind vähemalt korra kuus teatrisse/ kinno/ restorani“.
 5. Paku abi, et aidata teisel olla sinu vajaduse rahuldamisel edukas. „Mida ma saan teha, et sa saaksid seda teha?“

 

Ultimaatumeid on täiesti eluterve omada ning lausa hädavajalik väljendada kui soovime luua ja hoida suhet, mis pakuks meile rahulolu ja aitaks meil olla parim versioon iseendast.

 

Häid suhteid soovides,
Sirly

 

 

 

2021-09-21T11:33:16+00:00 21.09.2021|