Küpsus ei sõltu vanusest, vaid sellest, kuidas sa mõtled ja tegutsed

Paljud inimesed on väliselt justkui täiskasvanud, kuid mõtlevad, tegutsevad, käituvad  ja tunnevad end nagu ebaküpsed lapsed. Mitte, et nad igas olukorras on ebaküpsed vaid, et teatud olukordades kalduvad nad käituma või mõtlema nagu lapsed ning nagu me teame, siis on selliste täiskasvanutega väga keeruline suhelda ja mõistlike lahendusteni jõuda.

Lähisuhete seisukohalt on inimeste küpsus oluline eeltingimus heade suhete loomisel. Tänu küpsusele on võimalik luua suhe, mis on vastastikku rahuldustpakkuv, enda ja teiste vajadusi arvestav, pidevalt arenev ning teineteise arengut toetav. Ebaküps mõtlemine, käitumine ja tegutsemine saab väga paljudele suhetele saatuslikuks või vähemalt takistavaks teguriks luua rahuldustpakkuv partnerlus.

Vanusel ja ajal on küpsusega vähe pistmist, pigem näitabki inimese küpsust see, kuidas ta ühes või teises olukorras käitub ja tegutseb ning kuidas ta teiste ja maailmaga suhestub.

 

Ebaküpsel inimesel puudub piisav eneseteadlikkus, mis muudab ta väga haavatavaks teiste arvamusele ja kriitikale. Ta pole võimeline kontrollima oma ihasid ning ta on kalduv haarama lühiajalise naudingu järele, mis pikemas perspektiivis tähendab alla vandumist oma eesmärkidele või on ennast hävitava iseloomuga.  Ebaküps inimene tõlgendab enda ümber toimuvat jäigalt endast lähtuvalt nagu laps, kes arvab, et kogu maailm pöörleb tema ümber ja et teised eksisteerivad selleks, et rahuldada tema vajadusi. Teda juhivad peamiselt emotsioonid ning ta on reaktiivne suhtleja, mis tähendab seda, et  ta ennem ütleb või tegutseb ja alles hiljem mõtleb tagajärgedele. Tal puudub võimekus näha teise inimese perspektiivi ning ta võtab kõike väga isiklikult, olles kergesti solvuv ning haavuv.

Temaga on raske asjadest rahulikult rääkida, sest ta asub sageli kohe kaitsepositsiooni või asub hoopis kohe ründama. Sageli on tal ka madal enesehinnang ning kõikuv enesekindlus, mistõttu on ta kriitika osas väga tundlik ning enese suhtes ülimalt nõudlik.

Suhetes on ebaküps inimene selles mõttes keeruline partner, et ta võib panna väga suure pinge peale oma kaaslasele, nõudes temalt kõikide oma vajaduste rahuldamist või jätab ta enda vajadused üldse unarusse ning ei mõista seejuures oma rahulolematuse põhjusi. Ka puudub tal võimekus kehtestada oma piire suhetes ning austada samal ajal teiste piire. Pigem kaldub ta olema kas liiga isekas või liiga isetu, mis kumbki ei teeni heade suhete loomise eesmärki.

 

Kuidas aga olla küps täiskasvanu? Missugune on küpsele inimesele kohane mõtteviis, käitumine ja tegutsemine? Kuidas reageerib küps inimene v.s. ebaküps inimene?

Alljärgnevalt toon välja 15 tunnust, mis on iseloomulikud küpsele täiskasvanule.

Loe ja tunneta, mis osas sa juba oled küps ning mis osas sul on veel arenguruumi.

 

 1. Eneseteadlikkus

Küpsus kasvab tänu enese tundmisele. Eneseteadlik olemine tähendab seda, et sa suudad vaadata iseennast ja oma käitumist vaatlejana ning jääd neutraalseks selles osas, mida sa mõtled, teed või tunned, ennem kui sa rakendad ratsionaalset filtrit nende osas. Eneseteadlikkus tähendab seda, et sa oled teadlik nii oma tugevustest kui ka nõrkustest, oma võimekustest ja piiridest ning igast oma isiksuse nüansist. Sa tead, mida sa vajad ja oskad oma vajaduste eest ka hoolt kanda tervel egoistlikul moel.

 1. Enese kontroll

Kui sa ole rajanud tugeva eneseteadlikkuse, siis sa oled võimeline ennast ka paremini kontrollima. Sa suudad märgata tunge, mis su meeles üles kerkivad ning hoiduda tegutsemast koheselt tekkinud mõttele vastavalt. Sa suudad kontrollida, mida sa valid mõelda ja millistele mõtetele sa valid „stop“ öelda. Sa suudad jääda rahulikuks kui keegi teeb midagi, mis sulle ei meeldi, selle asemel, et kohe vihastada. Küps inimene suudab paremini vastu seista lühiajalisele naudingule, mis on neile tegelikult pikas perspektiivis kahjulik või ennast hävitav.

 1. Vastutustundlikkus

Kui sa saavutad teatud küpsuse taseme, siis sa taipad, milline suur vastutus on olla inimene. Siis sa aktsepteerid, et sa oled ise vastutav oma valikute eest ning laiema mõju eest, mis on sinu tegudel ja sõnadel ümbritsevale maailmale. Uskumus, et asjad juhtuvad sinuga saab asendatud sündmusi ennetava mõtteviisiga, s.t. sa mõistab, mis on sinu tegude tagajärg. Küps inimene ei ela maailmas passiivselt, vaid astub samme olukorra muutmiseks kui vaja ja elab oma südametunnistusele vastavalt.

 1. Alandlikkus/ tagasihoidlikkus

Kuigi sa hindad iga oma otsuse tähtsust, jääd sa siiski tagasihoidlikuks ja mitte liialt esiletükkivaks inimeseks.

Sa ei arva, et sa oled teistest parem isegi siis kui sul on kellestki rohkem jõukust, võimu või mõju. Sa tead, et kõik inimesed on sinuga inimlikkuse seisukohast vaadatuna võrdsed ja sa kohtled inimesi õiglaselt ning austusega.

 1. Ennast aktsepteeriv

Küps inimene on võimeline aktsepteerima ennast sellisena nagu ta on ning on enda suhtes heatahtlik, isegi siis kui ta seisab silmitsi iseenda puudustega.

Sa otsid küll võimalusi enese parandamiseks ning arenguks, kuid sa oled võimeline aktsepteerima oma hetke olukorda ja oma minevikku nii nagu see on, olles teinud rahu sellega. Ainult siis kui sa aktsepteerid seda, kus sa parajasti oled, suudad sa planeerida oma tulevikku.

 1. Tänumeelsus

Koos enese aktsepteerimisega tuleb ka tänulikkuse tunne kõige selle eest, mis su elus on. Sa oled võimeline nägema kasulikkust ning väärtust igas suuremas või väiksemas asjas. Sa oled tänulik nende inimeste eest, kes su elus on; et su baasvajadused on igapäevaselt rahuldatud, nende eriliste elukogemuste ja sündmuste eest, mis su elus aset leiavad ning selle eest, et üldse elad. Sa ei võta midagi enesest mõistetavalt, sest tead, et mitte kõigil pole vedanud nagu sul.

 1. Kaastundlikkus

Tänulik olemise kaasnähtus on see, et sa tunned rohkem empaatiat ja muret teiste pärast. Küps hing ei saa sinna midagi parata, et ta soovib head teistele enda ümber ning soovib neid aidata, kuidas ta saab. Küps inimene on rohkem häälestunud vastastikkusele seotusele ja tunneb seega teiste valu nii, nagu see oleks tema enda valu. See ajendab teda osalema heategevuses, sest ta tahab jagada armastust ja positiivsust ühiskonnas. Küps inimene on puhtsüdamlik andjad, kes harva otsib selle eest tunnustust või tasu.

 1. Teistele keskendunud, ühtsust loov

Selle asemel, et ennast esikohale seada teiste arvelt, mis loob vaid eraldatust, püüab küps täiskasvanu luua ühtsust, üksolemist, kooskõla. Sa tunned rõõmu teiste edu üle ning tervitad liikumisi, mis püüavad parandada kõigi heaolu, mitte eelisõigustega väheste oma. See on vastupidine kadedusele ja enese esiletõstmisele, mis on sageli kohane ebaküpsele indiviidile.

 1. Avatud meelega / eelarvamusteta

Küpsus murrab maha mentaalsed barjäärid ning muudab inimese vabameelsemaks. Ta ei näe asju enam must valgena või õige ja valena. Su meel on avatud uutele ideedele ja arvamustele ning sa ei mõista hukka neid, kes mõtlevad teistmoodi või valivad elada teistoodi kui sina. Sa oled altim vabastama jäiku uskumusi ning tunnistama oma eksimusi. Sa ei hoia kinni jäigalt faktidest, vaid selle asemel tunnistad, et maailmas on palju senitundmatut.

 1. Uudishimulik ning imestav

Kui küpsed ja taas avastad avatud meele, mis sul oli olemas lapsepõlves, siis ka aukartus ja imestamine samuti naasevad. See tähendab seda, et sa oled taas võimeline nägema universumit uskumatu ja ilusa paigana. Sa leiad põnevust ja erutust looduse imepärasusest ja iseenda eksisteerimise tohutust keerukusest. Imestus elu üle juhib sind küsima sügavaid küsimusi elu kohta ning avastama ka vastuseid nendele küsimustele.

 1. Optimistlik maailmavaade, mis baseerub reaalsusele.

Küps indiviid suudab olla optimistliku ellusuhtumisega ja jääda samal ajal ühendusse reaalsusega.  Sa mõistad, et head asjad ei juhtu koguaeg, kuid sa püüad säilitada positiivse ellusuhtumise igas olukorras, sest alternatiiv on allaandmine ja meeleheide. Sa oled tuleviku osas optimistlik ning avatud kõigile võimalustele, mis võivad sind ees oodata, olles samal ajal mentaalselt valmis raskustega silmitsi seismiseks kui need peaks ilmuma.

 1. Paindlikkus

Üks viis, mis aitab sul jääda positiivseks on olla nii paindlik kui võimalik igas olukorras. Sa ei ole kangekaelne ja tõrges, vaid su vaated on avatud muutusele ja sa aktsepteerid, et ettearvamatus ja ootamatud olukorrad on osa elust. Sa suudad tõusta tagasi jalule ja kohaneda kui midagi ootamatut su elus juhtub.

Ebaküps inimene seevastu püüab hoida kümne küünega tuttavast kinni ning keeldub muutumast, isegi siis kui tema ümber kõik muutub.

 1. Vastupidavus

Lähedalt seotud paindlikkuse ja optimismiga, on suutlikkus olla vastupidav ja hakkama saada kõigega, mis elus aset leiab. Isegi kui asjad muutuvad inetuks, hoiad sa pea püsti ja otsid lahendusi oma probleemidele.

Sa ei lase sündmustel end üle ujutada , vaid säilitad oma tugevuse, mille oled omandanud mineviku raskuste ületamise tulemusena. Sa ei vaja teiste haletsust ega jää kinni oma kurbusesse. Sul on julgust edasi minna, seista enda eest ning võidelda eesolevate takistustega ja suunduda tagasi rajale, mida soovid käia.

 1. Kannatlikkus

Sa oled tohutult kannatlik ning suudad edasi lükata oma töö viljade nautimise. Sa mõistad, et kõik mida sa tahad ei tule kohe, kui sa neid soovid. Nende nimel tuleb teha tööd ja panustada aega, ennem kui saabub viljade nautimise aeg.

Ka teiste inimeste suhtes suudad sa olla kannatlik, sest mõistad ja aktsepteerid, et nad ei käitu alati nii nagu sa soovid ning omad võimekust olla andestav kui vajalik. Sa mõistad, et iseenda ootuste asetamine teistele pole just eriti mõistlik, sest nad on elanud täiesti teistsugust elu.

 1. Ausus, siirus

Kui saavutad sisemise küpsuse, siis sul ei ole enam vaja teisi petta ega neile valetada või teatud muljet jätta. Sa suudad olla aus, siiras ja avatud inimestega enda ümber, sest sa tead ja usaldad, et mistahes on teiste reaktsioon, on see parem kui tõe varjamine. Sul ei ole mingit soovi kanda maski, valetada teistele või varjata tõde, sest sa oled rahul sellega, kes sa oled- koos kõigi oma vooruste ja puudustega. Sa tead, et ausus on alati parim poliitika, sest see tundub siiras nii teistele kui ka sulle endale.

 

 

Lõpetuseks olgu öeldud, et küpsuse saavutamine on elukestev protsess ja me saame selles osas liikuda alati paremuse poole. Oluline on lihtsalt püüelda küpsema käitumise, mõtlemise ja tegutsemise poole ja mitte jääda kinni lapselikesse käitumisstrateegiatesse ja mõtteviisidesse.

Abraham H. Maslow, raamatus „Toward a Psychology of Being“ kirjeldab küpset indiviidi järgmiselt:

Küps inimene on samaaegselt nii isekas kui ka isetu, ta võib olla ühes mõttes suurim egoist ja teises mõttes kõige vähem egoistlik. Temas on kõiksugu vastanduvad omadused ja pooled hästi integreeritud. S.t. parem ja vasak aju pookera teevad omavahel koostööd, ratsionaalne ja emotsionaalne pool on heas tasakaalus, pea ja süda teevad omavahel koostööd, mees- ja naisenergia on mõlemad ellurakendatud, inimese tugevused on enda kasuks tööle rakendatud ja nõrkused aktsepteeritud, asjalikkus vaheldub mängulisusega, tõsidus vaheldub rõõmu, lusti ja naeruga.

Nad võivad olla aeg- ajal tõeliselt lapsemeelsed ja lollitada nagu lapsed. Kuna nad teavad, kes nad on, ei pelga nad näida vahel veidrad või „raamist väljas“ tegusid teha.

Ennast teostav, küps inimene on avatud meelega, spontaanne ja ennast julgelt väljendav. Ta on loominguline ning teda ei hirmuta tundmatud, ebamäärased ja uued olukorrad, pigem need köidavad ja stimuleerivad teda. Küps inimene on hea valiku tegija, sest ta üldjuhul teeb valikuid, mis on hea nii talle endale kui ka teistele inimestele.

Ta on samaaegselt autonoomne kui ka teistega ühenduv (homonomous), mis eeldab tugevat eneseteadlikkust ja elutervet egoismi. Ta on võimeline hästi välismaailmaga kohanduma, kaotamata seejuures arusaama iseendast, oma soovidest ja vajadustest. Ta oskab hästi elada mõlemas maailmas- nii oma sisemaailmas kui ka välismaailmas.

Küps inimene on loobunud olemast hea hirmu tõttu, vaid on hea vastavalt iseenda südametunnistusele ja eetika reeglitele. Ta on asendanud hirmu julgusega ning eelistab arengut turvalisusele.

Inimestena me koguaeg valime turvalisuse ja arengu tungi vahel, ainult et samas me valime ka sõltuvuse ja sõltumatuse, taandarengu ja edasiliikumise ning ebaküpsuse ja küpsuse vahel. Kusjuures turvalisus on vältimatu eeltingimus arenguks, mistõttu tuleb kõigepealt meil hoolitseda oma turvalisuse eest, et areng saaks toimuda ja teha enda jaoks areng atraktiivsemaks kui turvalisus.

 

TURVALISUS ← INIMENE → ARENG

 

Kui soovid anda rohkem jõudu juurde arengu tungile, siis tuleb sul kahandada turvalisuse atraktiivsust enda jaoks ja selleks:

 1. Tee enda jaoks areng rohkem atraktiivsemaks ja rõõmu tootvamaks.
 2. Vähenda arengust tulenevaid hirme.
 3. Vähenda enda jaoks turvalisuse atraktiivsust, tee see enda jaoks vähem meeldivaks.
 4. Suurenda enda jaoks ohte kui jääda kinni turvalisuse naudingusse. (näiteks kui eelistad turvalisust arengule, siis selle hind on ka olla rohkem sõltuv, ebaküps ja taandareneda).

Teadvusta, et igal hetkel oma elus teed sa valiku kas turvalisuse või arengu kasuks. Sa valid kas arengust tuleneva naudingu või turvalisusest tuleneva naudingu vahel. Me kasvame edasi kui arengurõõm  ja turvalisusega seotud ärevus ületab arenguga seotud ärevuse ja turvalisusega seotud naudingu.

 

Loodan, et said siit artiklist mõned ideed enda jaoks, mille poole püüelda ning mida endas rohkem arendada, et olla küpsem indiviid.

 

Innukat küpsemist ja arengut soovides,

Sirly

 

 

 

2021-08-05T10:53:25+00:00 5.08.2021|