Kuidas küsida naisena seda, mida sa tahad?

Mõnikord me naistena ei tea, kuidas küsida oma mehelt rohkemat, paremat või teistsugust armastust, koosolemise aega, seksi või kiindumust.

Sageli me hakkame pigem kaeblema selle üle, mis meile ei meeldi mehe käitumise juures või millega me rahul ei ole. Tavaliselt on kaeblemise tagajärg aga hoopis vastupidine tulemus ja võib juhtuda, et mees tõmbub veelgi rohkem eemale või tal on äkki veelgi vähem aega sinu jaoks.

Miks see nii on ja mida selle asemel teha?

Üldiselt meestele ei meeldi kaeblevad ja rahulolematud naised ning nad ei taha väga kuulda naise etteheiteid, sest see mõjub neile mitte austavalt ning ka veidi hirmutalvalt. Mehed üldiselt kardavad vihaseid naisi ja pigem motiveerib neid tegutsema naine, kes on nendega koos õnnelik ja rahulolev. Kui naine näitab välja tänulikkust ka väikeste jõupingutuste eest, mida mees tema heaks teeb, siis on mees veelgi enam motiveeritud panustama. Mees on oma olemuselt saavutaja ning talle meeldib olla edukas ja seda ka suhtes naisega. Mida lihtsam on mehel naist rõõmustada ja tänu tundma panna, seda enam saab ta energiat edasi pingutamiseks ning ta tahab veelgi enam naise heaolusse panustada. Mees tunneb siis, et on naisega suhtes edukas ja seega on suhe naisega talle rahulolu ja energiat andev.

Kui naine on aga pidevalt rahulolematu, teda on rakse rõõmustada, naerma ajada, tänulikkust tundma panna, siis võib mees tunda, et see suhe nõuab talt liiga palju energiat ja panustamist. Tulemuseks võib olla, et mees loobub üldse pingutamast või keskendub tööle või ta otsib endale uue naise, keda on lihtsam õnnelikuks teha.

Niisiis pidev kaeblemine ja rahulolematu olemine ei aita naistel saada, seda mida nad tahavad. Selle asemel tunnusta mees iga väiksemagi panuse eest, mida ta sinu, pere või kodu heaolu jaoks teeb. Oma rahulolematusi väljenda mehele kokkulepitud ajal meest austaval viisil ja  tee seda spetsiifiliselt (s.t. mida konkreetsemalt sa küsid seda, mida sa tahad, seda lihtsam on mehel vastata, kas ta suudab ja tahab sinu vajadust rahuldada.

Kui sa pole rahul mehega, sest ta on sinuga liiga vähe aega koos või ta ei puuduta sind piisavalt, või ta hilineb pidevalt kohtumistele või…. mis iganes sind häirib, siis tuleb seda muidugi väljendada aga meest austaval viisil.

Meest austav viis küsida seda, mida sa tahad  dr. Pat Alleni õpetuse järgi on järgnev: 

  1. Anna teada mehele, et soovid temaga rääkida X teemal. (X teema on see teema, mis sulle muret valmistab).
  2. Küsi, millal talle sobib sellel teemal vestelda.

Kui mehele sobiv hetk on käes, siis:

  1. Ütle, et tal on õigus teha nii nagu ta siiani on teinud aga, et see ei ole sinu jaoks piisav või sobiv.
  2. Küsi, mida ta arvab sellest, kui ta teeks seda nii nagu sina tahad/vajad, et olla õnnelik.

NÄIDE:

Naine: „Kallis, ma tahan sinuga vestelda meie koosolemise aja teemal.“
Millal sulle sobib mind ära kuulata? Kas praegu kohe või millal oleks sulle sobiv hetk?
Mees: „Praegu kohe on sobiv.“
Naine: „Kallis, sul on täiesti õigus minuga kohtuda vaid korra kuus aga mulle sellest ei piisa. Mis sa arvad kokkuleppest, et me püüaksime kohtuda vähemalt korra nädalas ja lisaks rääkida telefoni veel kaks korda nädalas?
Mees: „Okay, sobib“.

Lühidalt öeldes, tuleb sul mehele anda teada, et soovid temaga mingil konkreetsel teemal vestelda ja leppida kokku mehele sobiv aeg vestlemiseks ning seejärel kõigepealt kinnitada talle, et tal on õigus teha/olla/öelda nii nagu ta on harjunud ja seejärel väljendada, et see ei sobi sulle ning küsida, mehelt seda, mida sa tahad spetsiifiliselt, et olla õnnelik.

Juhul kui mees vastab, et ta ei saa sinu vajadusele vastu tulla või ta lubab, et tuleb aga tegelikult ta oma käitumises midagi ei muuda, siis on ilmselt aeg endalt küsida: „Kas pikas perspektiivis ma saan hakkama ilma selle vajaduse rahuldamiseta selle inimese poolt või on see minu jaoks nii oluline vajadus, et ma pigem otsin endale mehe, kes täidab rõõmuga seda vajadust?“

Vajadusel all on mõeldud ka seda, kui mees teeb midagi sellist, mis pärsib sinu kirge tema suhtes või tekitab sulle ebameeldivust või paneb sind tundma negatiivseid tundeid (ärritab sind, vihastav sind).

Oletame, et su mees nokib sinu ees nina ja see ei meeldi sulle, sest see mõjub sulle eemaletõukavalt. Kuidas siis austavalt seda mehele öelda?

„Kallis, mul on vaja rääkida sinuga ühel ebamugaval, mis puudutab minu tõmmet sinu suhtes.“
„Millal sulle sobib sellest rääkida?“
Mees: „Praegu on sobiv“
„Kallis, sul on täiesti õigus nina nokkida kui me telekat vaatame aga see mõjub mulle eemaletõukavalt ja pärsib minu seksuaalseid tundeid sinu vastu.  Mis sa arvad sellest, kui sa teeksid seda edaspidi vannitoas või siis, kui mind ei ole su kõrval?“
Mees: „ OK. Teeme nii“.
Naine: „Kas on midagi, mida ma saan teha, et aidata sul uut harjumust edukalt kinnistada?
Mees: „Palun müksa mind, kui ma kogemata nina nokkima hakkan“.

Näide, kuidas mitte väljendada oma rahulolematust.

„Kuule aitab küll sellest nina nokkimisest. See on täiesti rõve.“
„ Tead mis, mul on kõrini sellest, et sa koguaeg hilined kohtumistele. Mis sul viga on? Kella ei tunne või?“
„Mark, sa koguaeg töötad ja ma näen sind aina harvem. Mulle aitab. Kui sa ei taha enam minuga koos olla, siis nii ütlegi“.
Nendes lausetes on naine etteheitev, kaeblev ning meest mitte austav ja samas ei anna ta mehele teada, mida ta tegelikult vajab, et olla rahul.

Niisiis tasub teha mehega koostööd ja anda talle teada, mis sind häirib, et ta saaks oma käitumist parandada. Nagu ikka vanade harjumuste ja kommete muutmine võtab aega ja seega ole kannatlik ning anna mehele aega uue käitumisnormiga kohanemiseks.

Mees, kes aga annab sulle mõista, et ta ei kavatsegi midagi oma käitumises muuta, pole ehk Sinu jaoks sobiv kaaslane. Ja seejuures on tal täiesti õigus olla selline nagu ta on. Lihtsalt selle hind on see, et ta jääb sinust ilma.

 

 

Ikka armastavat ja austavat suhtlemist soovides,
Sirly

 

Loe lisaks juurde siit artiklist, kuidas paarisuhtes armastavalt läbirääkimisi pidada:
https://armastuseakadeemia.ee/2020/11/06/dr-pat-alleni-suhtetarkused-vol-4-suhtlemisjuhised-labiraakimiste-pidamiseks/

2021-03-24T10:05:13+00:00 24.03.2021|