Dr. Pat Allen’i suhtetarkused/ Vol 4: SUHTLEMISJUHISED LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS.

Dr. Pat Allen on aastate pikkuse uurimus- ja teadustöö tulemusena loonud suhtlemist hõlbustavad juhised, mis aitavad säilitada suhtes polaarsuse ja lahendada efektiivselt konflikte.

Dr. Allen rõhutab, et heade seksuaalsuhete hoidmiseks peavad partnerid kasutama teineteist täiendavat kommunikatsiooni nagu : „Ma tunnen end halvasti….., mis sa arvad hoopis sellisest lahendusest ja mida ma saan teha, et sind selles aidata? Või „Ma arvan/ tahan…..kuidas sulle tundub see ? ja „Mida ma saan teha, et aidata sul tunda end paremini?

Võistlev suhtlemine nagu: „Ma tahan- ma tahan või ma tunnen- ma tunnen“, on sobiv ärialaseks ja sõprade vaheliseks suhtlemiseks, kuid mitte intiimsuheteks.

Distsiplineerides seda, kuidas sa räägid, aitab sul elus saada, seda mida sa tahad ja lahti saada sellest, mida sa oma ellu ei taha.

Dr. Allen soovitab ennem intiimsuhtesse astumist ära otsustada, kas sa eelistad suhtes olla naisenergias ehk osapool, kes eelistab olla hellitatud, kaitstud ning et tema tunnetest hoolitakse (naisenergias võib olla ka meesterahvas) või eelistad sa olla suhtes meesenergias ehk osapool, kes eelistab olla suhtes austatud pool ja kellele on esmatähtis, et tema mõtted, arvamused, ettepanekud oleks arvesse võetud (meesenergias võib olla ka naisena sündinud inimene).

Kuigi iga inimene koosneb nii naiselikust kui ka mehelikust poolest ehk ta väljendab oma elus nii naiselikku kui ka mehelikku energiat, siis suhte toimimise nimel ei saa mõlemad partnerid olla üheaegselt ühes ja samas energias. Samas energias olemine üheaegselt põhjustab võimuvõitlust, konflikte, romantika jahenemist ning lõpuks polaarsuse kadumist.

Läbirääkimiste pidamine teineteist täiendava suhtlemisstiili abil, on tõhus viis edukate romantiliste suhete loomiseks ja hoidmiseks.

Järgnevalt teeme kiire ülevaate meheliku ja naiseliku energia avaldumise viisidest. Loodetavasti aitavad need sul teha otsust, kummas energias sa soovid oma intiimsuhtes peamiselt olla.

MEHELIKU ENERGIA TUNNUSJOONED:
Mehelik mees või naine on ennast läbisuruv, tark, otsustav, sõltumatu, proaktiivne, ülespoole liikuv, karjäärile orienteeritud, võistlev ja kontrolliv. Meheliku mehe või naise eesmärgid on peamiselt raha, võim ja prestiiž.
Asjade soetamine, asjade kasutamine ja asjade üle kontrolli omamine toob talle rahulduse. Olla austatud teiste poolt, on talle kõige olulisem. Tal peab minema hästi, et end tunda hästi.Hoolitsemine läbi andmise, kaitsmise ja hellitamise/armastamise on meheliku energia väljendus. Teda motiveerib suhet looma stabiilse ja sensuaalse naise, kodu ja pere olemasolu vajadus.

 

NB! Meesenergias olev mees või naine tunneb end suhtes hästi siis, kui teda austatakse ja mida enam naisenergias olev mees või naine teda austab, seda enam meesenergias olev mees või naine oma partneri eest hoolitseb (arvestab tema tunnetega). Ehk siis lühidalt- kõigepealt peab naine austama meest, et mees saaks suhtuda hoolivalt naise tunnetesse.

NAISELIKU ENERGIA TUNNUSJOONED:
Naiselik naine või mees on passiivne, kannatlik ja haavatav. Ta on rohkem aldis olema vastuvõtja rollis, ta tahab, et tema tunnetest hoolitakse ja on saadaval ennast läbisuruvale naisele või mehele, kes teda tahab. Naiseliku mehe või naise eesmärk on kanda hoolt õhkkonna eest kodus või tööl, ta kontrollib suhtlusolustikku. Kõige olulisem on talle olla oma kaaslase poolt hoolitud. Ta peab end tundma hästi, et sooritada hästi. Vastuvõtmine, vastuvõtmiseks saadaval olemine ja andja austamine, kes sind kaitseb ja hellitab, on naiseliku energia väljendus.
Teda motiveerib suhet looma finantsilise turvalisuse ja staatuse vajadus.

 

Nüüd, kui sul on aimu, kumb osapool sa suhtes peamiselt olla tahad– kas mehelik või naiselik mees või naine, vaatame üle juhised, mis aitavad sul suhtes vastaspoolega efektiivselt ja edukalt suhelda.

Eelkõige läheb sul neid juhiseid vaja siis, kui sul on suhtes vastaspoolega probleeme, konflikte, eriarvamusi, ebamugavusi või rahuldamata vajadusi.

SOOVITUSED NAISENERGIAS OLEVALE NAISELE VÕI MEHELE, kes soovib eelkõige, et tema tunnetest hoolitakse.

  1. Austa meest ja ära ole talle „ema“ eest, kes hoolitseb, annab nõu, manitseb ja õpetab. Ära küsi mehe käest, kuidas ta ennast tunneb (kas sa oled õnnelik? Kas sul on mugav? ) kui ta just ei veritse või ei ole haige.

Selle asemel küsi ta käest alati, mida ta mõtleb, tahab, mida ta arvab, soovitab, mis on ta ideed ja ettepanekud ja mida sina saad teha, et ta need saavutaks.

  1. Kui sa tahad siiski anda talle nõu, teda õpetada, manitseda, korrale kutsuda või küsitleda, siis sa pead temalt luba küsima selleks ja kokku leppima talle sobiva aja.

„Ma olen segaduses ühe asja pärast, mida sa ennem ütlesid või tegid. Millal sulle sobiks mind ära kuulata, mis mulle haiget tegi sellega seoses, loodetavasti tänase päeva jooksul ?“

„Kallis, mul on üks idee seoses puhkusele minekuga. Millal sulle sobib, loodetavasti täna, et ma sellest räägin sulle?

Ehk siis, sul tuleb luba küsida sisenemiseks meespoole vasakusse loogika ajupoolkerra.

  1. Kuidas tülitseda oma meesenergias oleva partneriga.

Ta ärritas sind- ta tegi midagi või ütles midagi või jättis midagi tegemata, mis sind ärritas, kuid sa ei pea pöörduma doktori, politsei ega advokaadi poole. Ütle talle: „Sul on täiesti õigus nii öelda, teha, tunda, mõelda ….olla see, kes sa oled aga ma tunnen end ebamugavalt selle tõttu ja ma ei taha end nii tunda. Kas sa oled valmis kaaluma mitte nii teha või mitte nii öelda, kui sa oled koos minuga ja mida ma saan teha, et sind selles aidata?

P.S. Juhul kui partner ei ole huvitatud, kuidas aidata sul tunda end paremini, siis võibolla ei ole see partner sinu jaoks sobiv.

  1. 90% kommunikatsioonist toimub sõnadeta- kehakeele, hääletooni, näo väljenduste, žestide kaudu, kuid sul pole võimalik nendega läbirääkida. Sa peab mitteverbaalse kommunikatsiooni välja tooma sõnadesse.

Kui märkad, et su kaaslane tõstab häält, krimpsutab nägu, pööritab silmi või reedab tema kehakeel, et ta on pahane millegi peale aga ta ei väljenda seda sõnades, siis ütle: „Kallis,  ma näen või tajun sinu hääletoonist, näoilmest, kehakeelest, žestidest, et sa oled pahane/ kuri/ vihane jne. Kas mul on õigus? Jah või ei?“

Kui ta vastab :„Jah, ma olen pahane“

„Millal sulle sobib sellest rääkida minuga, loodetavasti täna ja mida ma saan teha, et meil läheks paremini?“

Kui ta ei vasta midagi või vastus on midagi muud, kui Ei või JAH, siis on see on passiiv agressiivne viis vältida läbirääkimisi ja sel juhul ütle: „ Sul on täiesti õigus mulle mitte vastata jah või ei, kuid seni kuni sinu vastus on midagi muud kui jah või ei, tähendab see minu jaoks seda, et sa oled pahane.“ Ja küsi:

„Mida ma saan teha, et meil läheks paremini/ et sa sooritaksid paremini?“

  1. Kui sa oled nii ärritunud, vihane või pahane, et sa ei mäleta ühtegi eeltoodud suhtlemisjuhist ja kardad öelda midagi rumalat, siis tee oma kätega TIME OUT märk või ütle lihtsalt „TIME OUT“. Kui ta küsib su käest, mida sa teed, siis ütle: „ Ma annan sulle märku, et ma olen pahane sellepärast, mida sa just ütlesid või tegid. Kas sa oled huvitatud teada saama, mis mind pahandas, et sa saaksid selle heastada?“

Kui ta ütle „jah“, siis ütle talle, mis sind sedavõrd ärritas. Kui ta ütleb „ei“, siis lase tal olla ja olukorra üle järele mõelda. Tavaliselt 1 h möödudes ta tuleb ise su juurde ja küsib: „ Mis sind pahandas?“

 

SOOVITUSED MEESENERGIAS OLLA EELISTAVATELE MEESTELE JA NAISTELE, kes tahavad olla suhtes eelkõige austatud.

  1. Ära küsi oma partnerilt, mida ta teha tahab; kuhu restorani ta minna soovib; mida sa selga peaksid panema? Naisenergias mees või naine tahab, et sina juhid ja tead, mida sa tahad ja küsid seda, mida sa tahad temalt otse ning uuriksid, mida ta selles osas tunneb.

Seega, ütle talle, mida sa tahad ja siis küsi, mida ta tunneb selles suhtes.

„ Ma tahan, et sa tuleksid täna minu juurde. Kuidas sulle tundub see ettepanek?“

  1. Kui sa tahad vinguda, kaevelda, õpetada või teda küsitleda. Ütle: „Kallis, mul on midagi öelda, mis võib sulle ebamugavust valmistada. Millal sul oleks mugav mind ära kuulata, loodetavasti täna?“

Ehk sa pead küsima luba naiseliku poole paremasse ehk emotsionaalsesse ajupoolkerra sisenemiseks.

  1. Partner on käitunud või öelnud midagi, mis sind ärritas, vihastas, halvasti tundma pani. Ütle talle: „Kallis, ma tahan sinuga rääkida sellest, mis mulle ennist haiget tegi. Millal sul on mugav aeg sellest rääkimiseks. Loodetavasti täna.“

Mehed peavad küsima luba oma valusatest või ebamugavatest tunnetest rääkimiseks ja küsima, millal on naisele mugav hetk tema tunnete kuulamiseks.

 

  1. Kui sinu naisenergias partner väljendab kehakeele, hääletooni, žestide või näoilmega, et ta on pahane, siis ütle: „Mulle tundub sinu hääletooni, kehahoiaku, näoilme, žestide põhjal, et sa oled pahane. Kas mul on õigus. Jah või ei ?“

Kui ta vastab :„Jah, ma olen pahane“

„Millal sulle sobib sellest rääkida minuga, loodetavasti täna ja mida ma saan teha, et sa tunneksid end paremini?“

Kui ta ei vasta midagi või vastus on midagi muud, kui Ei või JAH, siis on see on passiiv agressiivne viis vältida läbirääkimisi ja sel juhul ütle: „ Sul on täiesti õigus mulle mitte vastata jah või ei, kuid seni kuni sinu vastus on midagi muud kui jah või ei, tähendab see minu jaoks seda, et sa oled pahane.“ Ja küsi: „Mida ma saan teha, et sa tunneksid end paremini?“

  1. Kui sa oled nii ärritunud, vihane või pahane, et sa ei mäleta ühtegi eeltoodud soovitustest ja kardad öelda midagi rumalat, siis tee oma kätega TIME OUT märk või ütle lihtsalt „TIME OUT“. Kui ta küsib su käest, mida sa teed, siis ütle: „ Ma annan sulle märku, et ma olen pahane sellepärast, mida sa just ütlesid või tegid. Kas sa oled huvitatud teada saama, mis mind pahandas, et sa saaksid aidata mul sooritada paremini?“

Läbirääkimiste pidamine ei ole võimalik kõigi inimestega. Osad inimesed on nartsissistlikud, kes ei räägi sulle sellest, mida nad tahavad või ei taha, et hoida valusat distantsi sinu ja end vahel. Need inimesed kardavad intiimsust. Pealiskaudsus, kohustuste vabadus, seks ja raha on nende eesmärk.

Tunnete ja mitte tahtmiste või mõtlemise ja tahtmiste jagamine on ainus viis tõeliselt intiimsete suhete loomiseks ja hoidmiseks.

Peale 45-55 aastat, mehed ja naised hormonaalselt muutuvad ning siis tuleb neid suhtejuhiseid kasutada sõltuvalt sellest, kus su partner parajasti on – kas ta räägib „ma mõtlen ja tahan“ või „ma tunnen ja ei taha“ ajupoolkerast lähtuvalt. Kasuta alati täiendavat kommunikatsiooni. Ma tahan- Ma tunnen või Ma tunnen- Ma tahan, mitte Ma tahan- Ma tahan või Ma tunnen – Ma tunnen.

 

Pidage meeles Pat Alleni kuldseid sõnu:

Mehed saavad oma elus seda, mida nad tahavad, teades ja küsides spetsiifiliselt  seda, mida nad tahavad ja hoolides partneri tunnetest seoses selle tahtmisega.

Naised saavad oma elus seda, mida nad tahavad, teades ja väljendades seda, mis tundub neile ebamugav ja mida nad ei taha ning öeldes järjepidevalt „ei“ sellele, mida nad ei taha ning väljendades, mida nad tahavad üldisemalt.

 

Edukaid läbirääkimisi soovides,

Sirly

2020-11-10T09:18:10+00:00 6.11.2020|